KOKYBĖS (ISO 9001), APLINKOS APSAUGOS (ISO 14001), DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS (OHSAS 18001) POLITIKA

Mūsų vizija – būti suvirinimo, metalo apdirbimo įrangos ir medžiagų rinkos lyderė, nuolatos plečianti partnerių, prekių bei teikiamų paslaugų skaičių ir siekianti tvarios, harmoningos ekonominės plėtros, ilgalaikio konkurencingumo bei socialinės atsakomybės.

Mūsų misija - tiekiant aukščiausios kokybės bei technologiškai pažangiausias prekes bei paslaugas suvirinimo ir metalo apdirbimo srityje, tenkinti bei viršyti vartotojų poreikius ir kurti pridėtinę vertę.

Mūsų vertybės - sąžininga konkurencija ir pagarba visiems rinkos dalyviams – klientams, darbuotojams, partneriams, tiekėjams, kreditoriams, konkurentams ir valdžios institucijoms.

 

Pagrindiniai įmonės UAB „SERPANTINAS“ politikos principai:

 • Siekti, kad integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema taptų neatsiejama įmonės veiklos dalimi.
 • Nuolat gerinti paslaugų kokybę ir užtikrinti besikeičiančius vartotojų poreikius ir reikalavimus.
 • Efektyvinti įmonės veiklą bei diegti technologines naujoves ir siūlyti rinkai naujausias prekes ir paslaugas.
 • Nuolat tobulinti įmonės valdymo sistemą, įvertinančią darbo rezultatus ir atsakomybę už atliekamas užduotis, siekiant įmonės numatytų rezultatų, tobulinant paslaugų ir prekių kokybę.
 • Užtikrinti aukštą perkamų prekių ar paslaugų kokybę, garantuojant kruopščią išorės tiekėjų atranką.
 • Dirbti tik su patikimais tiekėjais, rangovais bei siekti, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos būtų kokybiškos ir atitiktų mūsų organizacijos politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
 • Tobulinti išteklių vadybą, atliekų valdymą ir gamtinių išteklių bei resursų racionalų panaudojimą.
 • Siekti ištirti ir panaikinti neatitiktinių veiksmų, paslaugų ar prekių atsiradimo priežastis ir rasti efektyviausius sprendimus joms šalinti bei užtikrinti prevencinius veiksmus, kad neatitiktis nebepasikartotų.
 • Planuodami ir vykdydami veiklą, įtraukti darbuotojus, rangovus, tiekėjus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatinti nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimą, taršos prevenciją bei siekti vadybos sistemos rezultatyvumo.
 • Nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, diegti mažiausiai darbuotojų saugai ir sveikatai pavojingus darbo metodus bei technologijas, įrengti darbo vietas, sudaryti saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams ir kitiems lankytojams, parinkti saugias darbo bei apsaugos priemones.
 • Vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei kitus aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius įmonės valdymą.

 

Mūsų darbuotojai yra pagrindinis kokybės užtikrinimo veiksnys, todėl įsipareigojame:

 • Suteikti sąlygas realizuoti idėjas ir pasiūlymus, įvertinant jų praktinę naudą.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų.
 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 • Organizuoti darbuotojų praktinį mokymą ir skatinti kelti kvalifikaciją bei didinti kompetencijas, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, tiekiant kokybiškas paslaugas ir nesukeliant poveikio aplinkai bei ugdyti jų sąmoningumą apie profesinę riziką ir jų aktyvumą vertinant ją darbo vietose.

 

 

Sertifikatas (LT)

Peržiūrėti

Sertifikatas (EN)

Peržiūrėti

Sertifikatas (RU)

Peržiūrėti