Ateities ekologija

Pranešame, kad 2012 07 11 įsigaliojo LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas “Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos Aprašas” (2012 m. birželio 28 d., Nr. D1-554).

Tvarkos aprašas taikomas:

  • supakuotų gaminių importuotojams/gamintojams (negalioja tiekiantiems rinkai iki 0,5 t pakuotės per metus);
  • EEĮ, transporto priemonių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių importuotojams ir gamintojams (negalioja tiekiantiems rinkai
        iki 5 vnt. per metus);
  • EEĮ, baterijų ir akumuliatorių platintojams;
  • autoservisams, kuriuose susidaro alyvų atliekos;
  • tuščių pakuočių importuotojams ir gamintojams.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti tinklalapyje: Ateities ekologija