Biznesa filosofija

Misija

Piegādāt augstākās kvalitātes un tehnoloģiski pilnveidotas preces un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst patērētāju vēlmēm un vajadzībām Lietuvā, Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā.

Nodrošināt profesionālu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu un konsultācijas, tādējādi palīdzot klientiem uzlabot darba ražīgumu, produktivitāti, kvalitāti un drošību.

Vīzija

Ieņemt līdera pozīciju metināšanas jomā, operatīvi, elastīgi un efektīvi komunicēt ar klientiem. Paplašināt partneru un pārdodamo preču, kā arī piedāvāto pakalpojumu skaitu.

Vērtības

Godīga konkurence un cieņa visiem tirgus dalībniekiem – klientiem, partneriem, piegādātājiem, kreditoriem, valsts iestādēm.

Mērķis

Veicināt ilgtspējīgu, harmonisku ekonomisko attīstību, konkurētspēju ilgtermiņā un sociālo atbildību.